Liên hệ trung tâm Nam Định

Địa chỉ: 162 Võ Nguyên Giáp, Khu đô thị Thống Nhất, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định

Hotline: 02283.515.555

Email: anhngucollins@gmail.com

Website: collins.edu.vn